โรคเบาหวาน เป็นโรคร้ายประเภทหนึ่งที่ถูกพบบ่อยขึ้นในขณะน […]...