ยิ่งนานวันเข้า มนุษย์เรายิ่งแก่ขึ้น ยิ่งกำเนิดปัญหาผมขา […]...